A ve b sayılarının aritmetik ort. 6, geometrik ort. 3 olduğuna göre , 1/a + 1/b toplamı kaçtır?


Cevap: 0